Vijesti

Kukuruz: Mora postojati tijelo koje može razriješiti rektora ili dekana!

Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju trebao bi se uskoro naći pred Vladom Kantona Sarajevo. Ako ga Vlada u konačnici usvoji, a nakon toga i Skupština, njime će biti riješeni mnogi problemi koji godinama opterećuju akademsku zajednicu, a studenti bi trebali imati najviše koristi. Kazao je ovo u razgovoru za “Dnevni avaz” Sifet Kukuruz, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje KS.
Informacioni sistem

Prema njegovim riječima, Komisija za izradu novog zakona, na čijem je on čelu, dobila je tokom javne rasprave brojne primjedbe, među kojima je i ona da se novim zakonom akademskoj zajednici oduzima autonomija.

– Neće biti oduzeta autonomija. Uvjeren sam da smo uspjeli pronaći najbolja rješenja, prije svega za Univerzitet u Sarajevu (UNSA), koji broji 31 članicu i ima 30.442 studenta, s kojima radi 2.655 nastavnika. Pojednostavljena je procedura uvođenja novih studijskih programa, kojih trenutno ima 870, a usvojene su sve primjedbe Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Postoji i niz drugih pitanja koja se odnose na prava studenata i koja su, vjerujem, riješena na zadovoljstvo svih – kaže Kukuruz.

Nacrtom zakona predviđeno je i da svaki fakultet ima jedan račun koji bi bio uvezan s računom Univerziteta i povezan u jedinstveni informacioni sistem.

– Potpuno je legitiman zahtjev da se finansijski tokovi na UNSA-i učine maksimalno transparentnim, da se uspostavi mehanizam nadzora i sankcioniranja u slučaju zloupotreba. Ministarstvo će na taj način u svakom trenutku imati pristup finansijskom stanju svakog fakulteta. Ovo je samo alternativni mehanizam kontrole finansijskih tokova, dok se ne uvede potpuno trezorsko poslovanje – pojašnjava Kukuruz.

Upravni odbor

Prema njegovim riječima, studenti će dobiti dodatni septembarski ispitni termin, a omogućeno im je da u narednu godinu prenesu i veći broj bodova. Asistenti neće moći sami organizirati ispite ili predavati bez predmetnih nastavnika.

– Predviđeno je i da šest od 11 članova Upravnog odbora (UO) imenuje Vlada. Upravni odbor bavio bi se prvenstveno finansijskim poslovanjem Univerziteta, a u slučaju finansijskih malverzacija, mogao bi smijeniti dekana ili rektora. Postojali su slučajevi malverzacija na fakultetima, gdje niko nije odgovarao. To bi se, također, riješilo. Mora postojati tijelo u sastavu Univerziteta koje može razriješiti rektora ili dekana ukoliko počine finansijske nepravilnosti, a sigurno je da to ne može biti ni nastavno-naučno vijeće fakulteta niti Senat Univerziteta, jer su to, prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, akademska tijela, koja nemaju te nadležnosti – kaže Kukuruz.

Dodaje da UO ne smije biti tijelo Univerziteta čiji je maksimalan domet da nešto utvrdi, konstatira i proslijedi obavijest nadležnim organima, već mora biti osposobljen da efikasno štiti interese Univerziteta.
Profesori će se moći baviti politikom

S obzirom na to da aktuelni Zakon o visokom obrazovanju sadrži odredbu koja izričito zabranjuje političko organiziranje i djelovanje, novi Nacrt zakona i dalje to podržava.

– Statutom UNSA-e preciziran je akademski neprihvatljiv stepen političkog aktivizma i on se odnosi na izričitu zabranu rektoru i dekanu, ali ne i ostalom akademskom osoblju, da u toku vršenja mandata budu angažirani u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti. Da li je to prava mjera depolitizacije univerzitetske zajednice, pokazat će vrijeme, ali se bojim da bi šire postavljanje ove zabrane, s aspekta raspoloživih kadrovskih resursa, moglo ozbiljno ugroziti redovno izvođenje nastavnog procesa – rekao je Kukuruz.

Avaz

Click to comment

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Popularno

To Top