06 Sep 2016

PORUKA LIDERA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN POVODOM OVOGODIŠNJEG HADŽDŽA

Ispis

U ime Boga, Milosnog, Samilosnog
Zahvala pripada Bogu, Gospodaru svjetova, a Blagoslov Božiji, našemu Prvaku Muhammedu a.s., n jegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima onima koji ih budu slijedili do Dana sudnjega.

Braćo i sestre u islamu, širom svijeta!
Dani hadždža za muslimane su dani ponosa i dostojanstva pred stvorenjima Božijim i dani svijetlosti srca, poniznosti i skrušenosti pred Stvoriteljem. Hadž je dužnost kojom nas je Bog zadužio, dužnost koja je i onosvjetska i ovosvjetska, i božanska i ljudska, narodna. S jedne strane, imperativom ‘’Opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite!’’i ‘’ i spominjite Allaha u određenim danima’’, a s druge strane porukom  ‘’Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka’’ osvjetljavaju njegove beskrajne i različite dimenzije.

U ovoj jedinstvenoj dužnosti, sigurnost vremena i prostora poput jasnog znaka i svijetleće zvijezde umiruju srce čovjeka, i hadžiju izbavljaju iz blokade nesigurnih faktora koji dolaze od imperijalističkih despota koji konstantno prijete ljudskim bićima, i daju mu ugodu sigurnosti u određenim danima.
Hadždž Ibrahimov koji je islam darovao muslimanima, simbol je časti, duhovnosti, jedinstva i veličanstva;  grandioznosti islamskog ummeta i njegovo oslanjanje na vječnu Božansku moć stavlja se na znanje zlobnicima i neprijateljima, Simbol je to koji pokazuje distanciranost muslimana od provalije korupcije, poniženja i ugnjetavanja koje silnici i međunarodne kabadahije nameću ljudskoj zajednici. Islamski i monoteistički hadždž, simbol je poruke ‘’Anjegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom’’; on je stupanj odricanja od mušrika i prijateljevanja i jedinstva sa vjernicima.

Oni koji su hadždž sveli na svojevrstan vjerski turizam praćen zlobom i neprijateljstvom protiv vjerničkog i revolucionarnog iranskog naroda pod plaštom ‘’politizacije hadža’’, neznatni su i poniženi đavoli koji se u sebi tresu zbog dovođenja u opasnost pohlepe velikog sotone, Amerike. Saudijske vlasti koje su ove godine zabranile odziv na Božiji put i Mesdžidu-l-haram te ponosnim i vjerničkim Irancima onemogućili dolazak u Voljenu kuću. Oni koji su to učinili jesu ljudi crna obraza, ljudi koji svoj opstanak na nepravednom prijestolju vide u odbrani svjetskih imperijalista i savezništva sa cionizmom i Amerikom, te naporima u cilju realizacije njihovih želja, i na tom putu ne libe se da učine bilo kakvu izdaju.

Već blizu godinu dana prolazi od tužnih događaja na Mini kada je nekoliko hiljada ljudi na dan Bajrama i u ihramima, pod Suncem i žednih usta, nepravedno lišeno života. Malo prije toga, u mesdžidu-l-haramu, također, skupina ljudi zaokupljena ibadetom, obavljanjem tavafa i namaza, sravnjena je sa zemljom. Saudijske vlasti su odgovorne u oba ova slučaja; to je stvar o kojoj se slažu svi tada prisutni, posmatrači i tehnički stručnjaci; a od strane nekih intelektualaca nagovještene su i pretpostavke o namjernom izazivanju ove  nesreće.

Odugovlačenje i nepružanje pomoći napola živim ranjenicima žednim života i čije srce žudi za Kurban-bajramom, s jezikom zikra i melodijom Božanskih ajeta na usnama, također je bilo bjelodano jasno. Ljudi okrutnog srca i saudijski zločinci zarobili su ih sa mrtvih tijelima u zatvorenim kontejnerima, i umjesto da im pomognu, donesu vode na njihove žedne usne, oni su im život oduzeli (šehadet). Nekoliko hiljada porodica iz različitih zemalja svijeta izgubile su svoje najmilije, i njihovi sunardonjaci su ožalošćeni. Iz Islamske Republike Iran poginulo je (šehadet postiglo) blizu 500 osoba. Srca njihovih porodica još uvijek su ranjena i ucviljena, i narod je još uvijek tužan i pogođen.

Međutim, saudijske vlasti umjesto da se ispričaju, pokaju i istraže odgovornost direktnih krivaca u ovoj strašnoj nesreći, krajnjom bestijalnošću i nemarom, čak ne dozvoljavaju formiranje jedne međunarodne islamske komisije za utvrđivanje istine. Umjesto da se nađu na mjestu optuženog, nalaze se na mjestu tužioca i s još više perfidnosti i lakoumnosti otkrivaju svoje staro neprijatljstvo sa Islamskom Republikom, i sa svim raširenim zastavama islama naspram nevjerstva i imperijalizma.

Njihove propagandne trube, od političara čije ponašanje prema cionistima i Amerikancima predstavlja sramotu islamskog svijeta, do neumjerenih i korupcionaških muftija koji otvoreno, nasuprot Knjizi i sunnetu, daju fetve (islamski dekret), do medijskih kurira kojima čak ni profesionalna etika nije prepreka izmišljanju neistina, zalud se trude da Islamsku Republiku optuže za onemogućavanje iranskim hadžijama da obave ovogodišnji hadždž.
Vlastodršci smutljivci koji su formiranjem i opremanjem tekfirijskih i zlokobnih grupa, zaokupili islamski svijet unutrašnjim ratovima i ubijanjem nevinih ljudi, a Jemen, Irak, Siriju, Libiju, i neke druge zemlje zaodjenuli krvlju; bezbožni političari pružili su ruku okupatorskom cionističkom režimu zatvarajući oči pred bolom i patnjom Palestinaca, te proširili svoj zulum i izdaju do sela i gradova Bahrejna.

Bezbožni i nesavjesni vlastodršci koji su izazvali veliku tragediju na Mini, nazivajući se Čuvarima dvaju harema, narušili su sigurni prostor Božanskog harema, i Božje goste su žrtvovali  na dan Kurban Bajrama na Mini, a prije toga u mesdžidu-l-haramu. Sada govore kako hadž ne treba politizirati, a druge opužuju za veliki grijeh kojeg su sami počinili ili su mu povod bili. Oni su potpuni dokaz jasne elaboracije Kur’ana časnog kada kaže: ’’Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. - A Allah ne voli nered! A kada mu se rekne: "Boj se Allaha!" - on onda iz inada griješi. Njemu je dosta Džehennem, a on je, doista, grozno boravište.’’

Ove godine, također, prema objavljenim izvještajima, pored opstruiranja iranskih hadžija i nekih drugih naroda, hadžije drugih zemalja dovode u prostor neuobičajenih kontrola uz pomoć špijunskih aparata Amerike i cionističkog režima, i tako za sve Božiju sigurnu kuću čine nesigurnom. Islamski svijet, vlade i muslimanski narodi moraju upoznati saudijske vlastodršce, te na ispravan način razumjeti  skrnavljujuću i bezbožničku realnost i njihovu ovisnost i materijalizam. Zbog zločina koje su izazvali širom islamskog svijeta, ne treba da ih se pusti na miru, zbog njihovog zulumćarskog ponašanja prema gostima  Milostivog, dobro razmislite o upravljanju dvama haremima (haramejn šerifejn) i pitanju hadždža. Oklijevanje u izvršenju ove obaveze suočuit će islamski ummet u budućnosti s još većim poteškoćama.

Braćo i sesre u islamu! Ove godine je prazno mjesto iskrenim iranskim hadžijama koji čeznu za obredima hadždža, ali oni su svojim srcima prisutni i pored drugih iz cijelog svijeta zabrinuti su za njihovo stanje, i čine dovu da im drvo prokletog idola ne mogne nauditi. Braćo i sestre Iranci, dovite i molite za otklanjanje nedaća u islamskom svijetu, i za nemoć imperijalista i cionista te njihovih zaštitinika protiv islamskog ummeta.

Moja malenkost, izražavam duboko poštovanje šehidima Mine i mesdžidu-l-harama iz protekle godine, i šehidima Mekke iz 1987. godine. Gospodara Uzvišenog, molim da im oprosti ipodari visoke deredže. Upućujem selam hazreti  Bekijjetullahi E’zamu čije će mubarek dove Uzvišeni, ako Bog da, uslišati i podariti ponos islamskom ummetu i spas muslimanima od smutnje i zlobe neprijatelja. 

Ve billahit-teufik ve‘alejhit-tukelan
Sejjid Ali Hamenei
Koncem Zi-l-Ka’dea

 

(Vakat.ba)